Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA QUẦN XÚ

 


“Bồng doanh thư” nói rằng: “Tuế tại tứ mạnh, Thái âm với Đại tướng quân hợp ở tứ trọng, tên gọi là Quần xú vậy”.

 

“Lịch thần nguyên thủy” nói rằng: “Thiên địa hung ương, tất bại Quần xú”.

 

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

THẦN TÍCH VỀ BÀ THIÊN Y A NA THÁNH MẪU Ở NHA TRANG

 

Ngược dòng về quá khứ, từ khi nguyên một dải đất miền trung trở vào vẫn là đất của nước Chiêm Thành (Tiếng Phạn là Campanagara, phiên âm Việt ngữ là Chăm Pa). Lúc đó Chiêm Thành được phân ra thành bốn tiểu quốc gồm:

Amaravati (Từ vùng Bình Trị Thiên đến vùng Quảng Nam - Đà Nẵng ngày nay)

Vijaya (Vũng Quảng Nghĩa - Bình Định ngày nay)

Kauthara (Vùng Phú Yên - Khánh Hòa ngày nay)

Panduranga (Vùng Ninh Thuận - Bình Thuận ngày nay)