NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA QUẦN XÚ

 


“Bồng doanh thư” nói rằng: “Tuế tại tứ mạnh, Thái âm với Đại tướng quân hợp ở tứ trọng, tên gọi là Quần xú vậy”.

 

“Lịch thần nguyên thủy” nói rằng: “Thiên địa hung ương, tất bại Quần xú”.

 

Lượng Thiên Xích chú giải: “Căn cứ theo văn thư trên thì thấy rằng, Quần xú là điểm hội hợp của hai Sao Đại tướng quân và Thái âm (Điếu khách). Học giả có thể khảo lại nguyên lý khởi lệ của hai Sao đấy để dễ hiểu hơn. Đại để, năm Hợi thuộc tam hội Thủy cục, Đại tướng quân đóng ở Dậu, Thái âm cũng ở cung Dậu, hai Sát tinh cùng đóng ở đó, cực hung hiểm nên gọi là Quần xú vậy.

Hay như năm Dần, thuộc tam hội Mộc cục, Đại tướng quân đóng ở Tý, Thái âm cũng ở cung Tý, hai Sát tinh cùng đóng ở đó, cực hung hiểm nên gọi là Quần xú vậy. Hai năm còn lại cũng tính theo như thế. Hễ tu tạo mà phạm phải hướng này, tất sẽ dẫn tới họa của cả Đại tướng quân và Thái âm (Điếu khách) cùng đưa tới. Vậy lý làm sao lại lấy tiêu chí hai Sao trên hội hợp để đặt làm Quần xú, mà không phải những Sao khác? Đó là vì Thái tuế, tức là Thiên tử nắm số dương (số 1), Thái âm, tức là Hậu nắm số âm (số 2), vì thế mà Thái âm nằm phía sau Tuế hai thời vậy. Chức phận của Thái âm là để trợ cho Tuế xuất ra sửa trị. Còn Đại tướng quân chức phận chủ về sát phạt tà hung, phù trợ cho chính trực, cho nên cũng phù tá Tuế xuất ra sửa trị. Nếu như năm đó cả Thái âm và Đại tướng quân cùng hội hợp thì âm khí cực thịnh, sinh ra gian ác, bạo loạn, tuyệt không thấy ý sinh dưỡng ở đâu, vì vậy mới đặt là Quần xú.

Thuật Phong thủy xếp Quần xú, Đại tướng quân, Thái âm, Điếu khách là những Sao kị cho việc tu tạo. Động đến những phương đó tất sẽ có hung họa xảy ra”.

 

 

LƯỢNG THIÊN XÍCH


Bài đăng phổ biến