Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

VẬN KHÍ PHONG THỦY MỘT NGÔI NHÀ TẠI NHA TRANG


Một ngôi nhà cấp bốn, với kiến trúc hình ống, mặt tiền hướng về đường Đặng Huy Trứ, Nha Trang. Trước sau đều có một khoảng sân nhỏ, hai bên đều giáp nhà hàng xóm, hướng nhà quay về đông bắc, tọa Khôn hướng Cấn, kiêm về cung Dần 3 độ, nhập trạch vào giữa vận 8 Hạ nguyên, diễn số Phong thủy và sơ đồ nội thất như hình dưới đây.Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA ĐẠI TƯỚNG QUÂN


“Thần khu kinh” nói rằng: “Đại tướng quân là đại tướng của Tuế, thống ngự uy vũ đánh dẹp. Nếu quốc gia lệnh cho tướng xuất quân, công thành, chiến trận, thì nên quay lưng lại. Hễ tu tạo đều không thể phạm”.

Ông Lý Đỉnh Tộ nói rằng: “Mạnh Tuế lấy Thắng quang, Trọng tuế lấy Tiểu cát, Quý tuế lấy Truyền tống, gia thêm trên Tuế chi, thuận số, đến cung nào gặp Thiên cương thì cung đó là Đại tướng quân vậy”.


Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA BẠCH HỔ


“Nhân huyền bí khu kinh” nói rằng: “Bạch hổ là hung thần trong Tuế, thường đóng trước Tuế bốn thời, chỗ đất nó đóng mà phạm vào thì chủ về có tai ương tang phục. Thiết tưởng nên thận trọng”.

Còn ông Tào Chấn Khuê nói rằng: “Bạch hổ thường đóng tam hợp ở thời sau của Tuế. Quan phù là văn quyền thì Bạch hổ là vũ chức vậy. Giả như Tuế là Dần. là tam hợp hỏa cục Dần Ngọ Tuất, thì Ngọ là Quan phù văn quyền, Tuất là Bạch hổ vũ chức. Ngoài ra phỏng theo như thế”.