Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

QUẺ HỎI KIỆN TỤNG


Ngày 25 - 3 - 2013, có người gieo quẻ hỏi có bị kiện tụng hay không, được quẻ Khuê biến Tấn.Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA PHI CUNG QUÝ NHÂN


Phi cung quý nhân hay còn được gọi là Phi thiên quý nhân là cát thần niên phương, chiếu đến phương nào thì phương đó gia thêm sự cát tường. Lấy đó để mà tìm tháng khởi công, động thổ, tu tạo thì gia đạo có thêm điều quý hiển vậy.

Nguyên lý tính toán của Phi cung quý nhân kỳ thực vẫn giống theo phép của Phi thiên lộc và Phi thiên mã. Tức là dùng Can chi của Thái tuế để tìm Thiên ất quý nhân, hay còn gọi là chân Quý nhân. Sau đó đưa Nguyệt kiến vào trung cung, rồi dùng bộ pháp Lượng Thiên Xích mà phi thuận hành, chân Quý nhân đến cung nào thì cung đó là Phi cung quý nhân của tháng đó.

Có câu: “Lộc, mã, quý nhân - Sơn phương phùng cát”. Thông thư cũng nói rằng: “Mã đáo đầu non người phú quý - Lộc đáo đầu non vượng tử tôn”, bởi vậy việc khai sơn lập hướng cho âm dương nhị trạch rất chú trọng đến Phi cung quý nhân cùng Phi thiên lộc, Phi thiên mã. Chọn được những vị đó chiếu đến nhà thì gia đạo đặc biệt cát tường vậy.

Để tiện cho việc diễn giải, xin hãy xem lại đồ hình Thiên ất quý nhân dưới đây để định vị chân Quý nhân của năm cần tính toán.


Nhấn vào hình để xem rõ hơn.