QUẺ HỎI KIỆN TỤNG


Ngày 25 - 3 - 2013, có người gieo quẻ hỏi có bị kiện tụng hay không, được quẻ Khuê biến Tấn.


Quẻ này hào Thế bị Nguyệt phá, Quan lâm Nguyệt lệnh, động mà sinh cho hào Ứng. Hào Ứng động khắc Thế nên chắc chắn sẽ bị đối phương khởi kiện. Hiện hào Ứng hóa Không vong nên đối phương chưa nộp đơn kiện, nhưng đến ngày Mùi, hào Ứng thực Không thì chắc chắn khó tránh khỏi vụ kiện này.

Một thời gian sau người này phản hồi là đã bị đối phương đưa đơn kiện. Vụ kiện liên quan đến hợp tác kinh doanh.

LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến