NGUYÊN LÝ KHỞI LỆ CỦA PHI CUNG QUÝ NHÂN


Phi cung quý nhân hay còn được gọi là Phi thiên quý nhân là cát thần niên phương, chiếu đến phương nào thì phương đó gia thêm sự cát tường. Lấy đó để mà tìm tháng khởi công, động thổ, tu tạo thì gia đạo có thêm điều quý hiển vậy.

Nguyên lý tính toán của Phi cung quý nhân kỳ thực vẫn giống theo phép của Phi thiên lộc và Phi thiên mã. Tức là dùng Can chi của Thái tuế để tìm Thiên ất quý nhân, hay còn gọi là chân Quý nhân. Sau đó đưa Nguyệt kiến vào trung cung, rồi dùng bộ pháp Lượng Thiên Xích mà phi thuận hành, chân Quý nhân đến cung nào thì cung đó là Phi cung quý nhân của tháng đó.

Có câu: “Lộc, mã, quý nhân - Sơn phương phùng cát”. Thông thư cũng nói rằng: “Mã đáo đầu non người phú quý - Lộc đáo đầu non vượng tử tôn”, bởi vậy việc khai sơn lập hướng cho âm dương nhị trạch rất chú trọng đến Phi cung quý nhân cùng Phi thiên lộc, Phi thiên mã. Chọn được những vị đó chiếu đến nhà thì gia đạo đặc biệt cát tường vậy.

Để tiện cho việc diễn giải, xin hãy xem lại đồ hình Thiên ất quý nhân dưới đây để định vị chân Quý nhân của năm cần tính toán.


Nhấn vào hình để xem rõ hơn.Lấy ví dụ năm Giáp tý:
Dương quý nhân tại Mùi, dùng Ngũ hổ độn, độn được Tân mùi.
Âm quý nhân tại Sửu, dùng Ngũ hổ độn, độn được Đinh sửu.
Như vậy, năm Giáp tý, chân Quý nhân là Tân mùi và Đinh sửu.

Tháng giêng của năm Giáp có Nguyệt kiến là Bính dần.

Lấy Bính dần nhập trung cung, phi thuận thì Tân mùi tới cung Khảm. Vậy cung Khảm là Phi cung dương quý nhân của tháng giêng.
Đinh sửu tới cung Đoài. Vậy cung Đoài là Phi cung âm quý nhân của tháng giêng.

Lại lấy ví dụ năm Canh tý:
Dương quý nhân tại Sửu, dùng Ngũ hổ độn, độn được Kỷ sửu.
Âm quý nhân tại Mùi, dùng Ngũ hổ độn, độn được Quý mùi.
Như vậy năm Canh tý, chân Quý nhân là Kỷ sửu và Quý mùi.

Tháng giêng của năm Canh có Nguyệt kiến là Mậu dần.

Lấy Mậu dần nhập trung cung, phi thuận thì Kỷ sửu tới cung Đoài. Vậy cung Đoài là Phi thiên dương quý nhân của tháng giêng.
Quý mùi tới cung Khảm. Vậy cung Khảm là Phi thiên âm quý nhân của tháng giêng.

Tháng hai của năm Canh có Nguyệt kiến là Kỷ mão.

Lấy Kỷ mão nhập trung cung, phi thuận thì Kỷ sửu tới cung Càn. Vậy cung Càn là Phi thiên dương quý nhân của tháng hai.
Quý mùi tới cung Ly. Vậy cung Ly là Phi cung âm quý nhân của tháng hai.

Ngoài ra phỏng theo như thế.

Dưới đây là bảng lập thành Phi cung quý nhân của 12 tháng, từ năm Giáp đến năm Quý để độc giả tra cứu cho tiện lợi.


Nhấn vào hình để xem rõ hơn.


Trên đây là phép tính của Phi cung quý nhân. Điều đáng lưu tâm nữa, mặc dù cả Phi thiên lộc, mã, quý nhân đều cùng một cách khởi, nhưng chọn lựa để dùng thì không giống nhau. Bởi Phi cung dương quý dùng sau tiết Đông chí sẽ có lực hơn, còn Phi cung âm quý lại dùng sau tiết Hạ chí mới hợp. Lý lẽ cũng ở chỗ “Đông chí nhất dương sinh, Hạ chí nhất âm khởi” mà ra.

Thêm nữa, Phi cung dương quý đóng tại dương cung lại đặc biệt có lực hơn nữa, còn Phi cung âm quý mà đóng tại âm cung lại đặc biệt có lực hơn nữa. Lý lẽ cũng ở chỗ “âm dương chính vị” mà ra cả. Còn Phi thiên lộc, Phi thiên mã lại không tính đến những điều đó.


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến