Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ TỰ KHỎI

Tại thành phố Vinh có một ngôi nhà khởi công lập trạch năm 1994, thuộc vận 7 Hạ nguyên. Với phương vị Thân sơn Dần hướng, kiêm Canh Giáp 3 độ nên có cách cục Hỏa khanh. Long thần sơn thất vị, Long thần thủy đắc địa, vì vậy chủ về Vượng tài tổn đinh. Diễn số Phong thủy vận 7 và sơ đồ tầng một của ngôi nhà như hình dưới đây.


Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

PHONG THỦY XẤU DẪN ĐẾN KINH DOANH THUA LỖ

Một công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tại thành phố Hải Dương những năm vừa rồi đã trải qua cơn sóng gió về tài chính rất lớn. Nhân dịp gặp tôi ở Hải Dương, giám đốc Cty này đã mời tôi qua khảo sát Phong thủy nhằm tìm hiểu nguyên nhân và phương án khắc phục giúp Cty phòng tránh được tai họa nếu có trong tương lai.

Sau khi phân cung điểm hướng, thấy trụ sở Cty này tọa Tý hướng Ngọ, kiêm Nhâm Bính 7 độ, nhập trạch năm Bính thân 2016 nên trong lòng đã thấy bất an. Quan sát hình thế xung quanh cùng bố cục nội ngoại thất, thấy hung sát trùng trùng, họa ắt không nhỏ, vì vậy viết ra đây để mọi người cùng tham khảo.

Diễn số Phong thủy nhà tọa Tý hướng Ngọ kiêm Nhâm Bính 7 độ, lập trong vận 8 Hạ nguyên cùng sơ đồ vị trí, nội thất tầng 1 như sau:


Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

QUẺ HỎI TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH

20h15 ngày 01.10.2018, trong khi đang ngồi dùng bữa tối với vài người bạn thì tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại từ số máy lạ. Đầu bên kia là một nam thanh niên nói giọng miền nam, Sau này hỏi ra mới biết là người Quận 5 - TP HCM, gọi điện nhờ lập quẻ tìm người thân đi khỏi nhà đã lâu, đến giờ chưa thấy về.

Căn cứ thời gian gọi điện hỏi, lập được quẻ Vô vọng, động hào 4 biến thành Ích.


Nhìn quẻ này đoán rằng, Thế bị Ứng khắc sát nên chủ về có sự hung xảy ra. Quẻ Hỗ là Phong sơn tiệm, tượng Thể bị Dụng mộc khắc sát nên cũng chủ về hung họa. Có thể là các vật hoặc khí của Kim và Mộc khắc thương mà làm cho bất động.