Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

NGUỒN GỐC CỦA PHÚC LỘC THỌ TINH QUÂN

Người dân nước Việt ta cũng như bao người trong cõi Á Đông khác, chắc hẳn ai cũng từng biết đến hình ảnh của ba ông Phúc Lộc Thọ, hay còn gọi là Tam Đa. Những vị Thánh có năng lực ban phát những điều may mắn, tài lộc và sức khỏe cho thiên hạ, điều mà ai ai cũng mong cầu. Tuy nhiên không phải ai cũng rõ ràng gốc tích của các vị ấy, thêm việc có nhiều giai thoại dân gian, nhiều sự tích thêu dệt, càng làm rối loạn sự tín niệm trong lòng. Tệ hại hơn nữa, có những sự tích kể ra như thể bôi xấu hình tượng, phá đi sự tôn nghiêm, rất đáng bài trừ.