Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

TRI ÂM TRI KỶ

Tri âm là người hiểu nỗi lòng, tâm tư, suy nghĩ của mình qua khúc nhạc nơi tiếng đàn tiếng sáo. Còn tri kỷ là người hiểu được con người mình, hiểu được lẽ hay dở của mình, đồng tâm đồng lòng với mình, cộng khổ đồng cam với mình. Là tri âm, tri kỷ của nhau thường là bạn bè thân thiết, coi nhau như ruột thịt, không nề hà chuyện khổ, chẳng quản ngại hy sinh, cùng làm cho nhau tốt, thấy hại biết khuyên răn. Những bạn mà được như thế thì quý giá vô cùng, ngàn vàng khó đổi, tình thâm như thủ túc, nghĩa nặng tựa phu thê, là cái thứ tình bạn cao cả thiêng liêng, có khi cả đời không kiếm được vậy.

Điển tích về tri âm, tri kỷ nổi tiếng xưa nay phải kể đến chuyện Bá Nha và Chung Tử Kỳ cùng chuyện của Bào Thúc Nha và Quản Trọng.