Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

NHẬP TRẠCH HỢP THỜI, TỐT CÀNG THÊM TỐT


Một căn hộ tại Park hill, khu đô thị Times city Hà Nội có bố cục Ngọ sơn Tý hướng. Chủ nhà sinh năm Giáp Tý Hạ nguyên, nhập trạch vào tháng 6 Âm lịch năm Kỷ hợi nên có cách cục Hỏa khanh. Song tinh Vượng khí đáo tọa, Sinh khí đáo hướng nên tài lộc và nhân đinh lưỡng vượng. Diễn số Phong thủy và sơ đồ nội thất như đồ hình dưới đây.Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

VẬN KHÍ PHONG THỦY NHÀ MỘT HỌA SĨ Ở HUYỆN THANH TRÌ - HÀ NỘI


Ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng hơn 400m2 gồm có hai ngôi nhà độc lập. Một nhà cấp bốn xây từ thập kỷ 90, ngôi nhà đang ở xây năm Nhâm ngọ 2002. Cả hai nhà đều là Càn sơn Tốn hướng, vận 7 khởi tạo, diễn số Phong thủy và sơ đồ nhà dưới đây: