XUẤT HÀNH, XÔNG ĐẤT, KHAI BÚT, KHAI XUÂN NĂM GIÁP THÌN 2024

      Theo phong tục truyền thống của người Việt mỗi dịp tết đến xuân về, ngoài những việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị cúng phẩm kính lễ Trời đất, Thần linh, Tiên tổ…vẫn không thể thiếu được các nghi thức cầu an, cầu sự cát tường ngày đầu năm. Trong đó không thể thiếu những thủ tục của việc chọn giờ và hướng xuất hành, chọn tuổi xông đất, chọn ngày giờ và hướng ngồi khai bút và chọn ngày giờ khai xuân buôn bán, kinh doanh.     Để tiện cho việc tuyển chọn phương hướng ngày giờ liên quan đến những nghi thức trên. Mời bạn đọc tham khảo một số thông tin như sau:

 

     GIỜ VÀ HƯỚNG XUẤT HÀNH.

     Mùng 1 Tết.

     Hỷ thần tại đông bắc

     Giờ tốt: Sửu (1h10 đến 3h10) và giờ Mùi (13h10 đến 15h10) đều có Thiên ất quý nhân chiếu tới. Nên xuất hành về hướng đông bắc.

     Các giờ Dần (3h10 đến 5h10) phạm Sát chủ, giờ Mão (5h10 đến 7h10) và giờ Tị (9h10 đến 11h10) phạm Thụ tử đều không dùng được. Giờ Thìn (7h10 đến 9h10) dù là Thanh long Hoàng đạo, nhưng có Nhật kiến và Nhật hình, cũng không nên dùng.

 

     Mùng 2 Tết.

     Hỷ thần tại tây bắc

     Giờ tốt: Thìn (7h10 đến 9h10) là giờ Tư mệnh Hoàng đạo. Nên xuất hành về hướng tây bắc.

 

     Mùng 3 Tết.

     Hỷ thần tại hướng tây nam

     Tài thần tại hướng đông

     Giờ tốt: Tị (9h10 đến 11h10) là giờ Lộc của ngày. Giờ Thân (15h10 đến 17h10) là giờ Thanh long Hoàng đạo, Hỷ thần, Nhật mã. Nên xuất hành về hướng tây nam hoặc hướng đông.

 

     TUỔI XÔNG ĐẤT

     Năm Giáp thìn 2024 các tuổi có Thiên can là Kỷ và các tuổi có địa chi là Sửu, Dần, Mùi, Dậu được coi là tốt. Có thể tham khảo những tuổi tốt cho xông đất sau:

Kỷ mùi 1979, Kỷ dậu 1969, Bính dần 1986, Đinh dậu 1957, Đinh mùi 1967, Giáp dần 1974.

 

     NGÀY GIỜ VÀ HƯỚNG NGỒI KHAI BÚT.

     Mùng 2 Tết

     Văn xương tại cung Mão

     Giờ Thìn (7h10 đến 9h10) ngồi tại hướng đông, hoặc ngồi quay mặt về hướng đông để khai bút.

 

     Mùng 3 Tết

     Văn xương tại cung Thân

     Giờ Tị (9h10 đến 11h10) hoặc giờ Thân (15h10 đến 17h10) ngồi tại hướng tây nam, hoặc ngồi quay mặt về hướng tây nam để khai bút.

 

     NGÀY GIỜ KHAI XUÂN

     Mùng 4 Tết. Ngày Đinh mùi. Giờ Tị (9h10 đến 11h10)

     Mùng 8 Tết. Ngày Tân hợi. Giờ Mùi (13h10 đến 15h10), giờ Thìn (7h10 đến 9h10)


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến