Một ngôi nhà phát phúc tại Yên Bái

      Tại đường Lê Văn Tám, TP Yên Bái có một ngôi nhà xây dựng trong thời kỳ đầu của vận 8 Hạ nguyên. Tọa Càn hướng Tốn, kiêm về cung Tị 3,63 độ. Phía sau gần chân núi, xung quanh giáp nhà dân. Địa hình cụ thể và diễn số Phong thủy như hình dưới đây.

     Xét theo khí số đương vận thì thấy rằng, nhà này đắc cách cục Châu bảo. Long thần sơn và Long thần thủy đều đắc địa, hướng nhà lại có Văn xương tinh cùng chiếu tới. Vì vậy gia đạo chủ về tài lộc, nhân đinh và công danh học nghiệp đều hưng vượng. Tiếc rằng phòng chủ đặt tại nơi Sát khí chiếu tới. Bếp đang đặt ở nơi Tử khí, bố cục lại dễ phát sinh bệnh về mắt và tim mạch. Ảnh hưởng không nhỏ đến gia đạo.

 

     Sau quả nhiên được phản hồi. Nói từ khi ở nhà này, hai vợ chồng đều thuận lợi trong quan trường, con cái cũng học tập tiến bộ. Sức khỏe và tài lộc đều được đảm bảo, tích lũy dần dần. Tuy nhiên bệnh về mắt và tim mạch đúng là đã phát sinh.

 

     Tiếc rằng khí số tốt đẹp trên đã dần bước vào giai đoạn thoái trào. Đến khi vận 9 nắm lệnh thì nhà này đinh kém tài thoái. Nếu cải tạo lại trạch vận thì cũng chỉ phát phúc về nhân đinh mà thôi.


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến