NHÀ PHÁT SINH BẠO BỆNH, TỰ TỬ, PHÁ SẢN Ở THÁI BÌNH

      Nhân buổi đi khảo sát Phong thủy ở xã Thái Đô, huyện Thái Thụy. Chủ nhà trong buổi trà dư tửu hậu mới nhờ xem Phong thủy nhà hàng xóm ra sao, mà từ khi khởi công làm nhà đã có nhiều sự lạ. Sau khi khảo cứu một hồi thì thấy rằng nhà đó hướng đông 110,71 độ, tọa Tân hướng Ất, kiêm về cung Thìn 5,71 độ. Ngoại cảnh không gian và diễn số Phong thủy như hình dưới đây.     Xét thấy nhà này phạm vào tuyến Đại không vong, khí số vượng đinh tổn tài. Hướng nhà đón khí suy tử, thường dễ mắc các bệnh về gan mật và các bệnh hoặc thương tật ở chân, tài lộc hao phá, nhân đinh thất tán, gia đạo thường xuyên có điều hung xảy ra cũng là lẽ thường.

 

     Sau quả nhiên được phản hồi đúng như trên. Nhà đó có 2 người con trai thì 1 người treo cổ tự vẫn, 1 người thì ung thư gan. Người mẹ hiện giờ cũng đang trong cơn thập tử nhất sinh vì nhiễm bạo bệnh, có lẽ chỉ ra đi trong nay mai. Xét thêm Lưu niên Phong thủy thì thấy rằng, hướng nhà suy mà gặp Thái tuế chiếu tới. Tọa sơn đón Tuế phá và Tam sát chiếu tới. Lẽ nào năm nay lại tránh được đại họa hay sao.


LƯỢNG THIÊN XÍCH


Bài đăng phổ biến