QUẺ XUẤT HÀNH

Ngày 22.03.2014 nhân có một chuyến hành trình đi công tác xa bằng ô tô, giữa lúc có nhiều thông tin về các vụ tai nạn giao thông được lan truyền, tâm thoáng động liền gieo một quẻ hỏi chuyện xuất hành lần này có an toàn không, được quẻ Tổn biến Đại súc.
Quẻ này hào Huynh đệ Sửu thổ trì Thế, được Nhật thần tương trợ nên Vượng địa, lại động hóa Tiến thần thì suốt chuyến hành trình không có hạn nào hại đến thân.

Sau quả nhiên suốt chuyến công tác được an toàn, mọi việc đều thuận lợi như ý.


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến