QUẺ TÌM GIẤY TỜ


Có người bị mất giấy tờ tùy thân, đã tìm khắp nơi mà không thấy, liền hỏi tôi xem có bị mất thật không. Tôi căn cứ thời gian hỏi, độn được quẻ Di biến thành Bác.
Hào Phụ mẫu Tý thủy được Nguyệt lệnh tương sinh nên có gốc rễ, vì vậy không thể mất được. Hiện hào Phụ mẫu động, biến thành Không vong nên chờ đến giờ Tý xuất không điền thực thì mới thấy.

Quẻ Di là tượng cái miệng, là chỉ sự nuôi dưỡng, biến thành quẻ Bác là tượng quần âm đoạt nhất dương. Vậy giấy tờ nằm gần những vật ăn uống và bị vật khác che mất, chỉ cần tìm tại những nơi có đồ ăn uống (Quẻ Di) và lật hết (Quẻ Bác, bác bỏ) những thứ có khả năng che khuất ra là thấy.

Sau quả nhiên đến giờ Tý thì tìm thấy giấy tờ ở gần hộp bánh và chai nước trong phòng ngủ, mặc dù trước đó đã tìm khắp phòng, bao gồm cả vị trí này.


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến