QUẺ HỎI TÍNH MỆNH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP


Hồi 19h00 ngày 4.10.2013, nghe phong thanh tin đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, lúc đấy chưa thấy thông tin chính thống đăng tải tin tức nên không rõ thực hư ra sao, liền gieo quẻ hỏi tính mệnh đại tướng Võ Nguyên Giáp hiện giờ ra sao, được quẻ Bác biến Phục.


Quẻ này hào Quỷ trì Ứng, Nhật thần và hào Tài động sinh cho Ứng nhưng đáng tiếc là hào Tài động hóa hồi đầu khắc, bị Nguyệt lệnh khắc, lại nhập mộ tại hào 1 nên không có lực, hào Ứng lại lâm Không vong nên hung.

Vì lúc gieo quẻ có người quấy rầy nên 20h05 tôi lại gieo thêm quẻ nữa hỏi lại chuyện này cho chắc chắn, được quẻ Thăng biến CấnHào Ứng hưu tù vô khí, bị Nhật thần khắc, quẻ biến là lục xung nên chắc chắn tính mệnh đại tướng đã mãn.

Khoảng 21h00 cùng ngày, trên trang vnexpress đã đăng tin đại tướng qua đời.


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến