QUẺ HỎI NHIỄM BỆNH DỊCH

Trong một lần khảo sát Phong thủy ở Bắc Ninh, tôi vô tình tiếp xúc với một gia đình có hai người đang bị bệnh thủy đậu. Lúc đó vì xã giao nên chúng tôi có bắt tay và hỏi thăm nhau khoảng ba phút rồi bệnh nhân xin phép vào phòng nghỉ.

Quả thực khi tiếp xúc, bắt tay và hít thở cùng bầu không khí có cả hắt hơi của bệnh nhân đang mang căn bệnh rất dễ lây qua đường hô hấp trên, cảm giác lo lắng nảy sinh là điều tất nhiên. Sau khi tư vấn Phong thủy xong xuôi và ra về, nỗi lo lắng đó vẫn chưa nguôi ngoai nên bấm độn một quẻ Mai hoa xem lành dữ ra sao, được quẻ Địa trạch lâm, Hào 6 phát động biến thành Sơn trạch tổn.


Quẻ Thể là Đoài kim được quẻ Dụng là Khôn thổ tương sinh nên cát lợi. Quẻ hỗ là Địa lôi phục, Thể mộc khắc Dụng. Quẻ biến cũng được Dụng sinh phù cho Thể, toàn quẻ đều không thấy sự khắc thương nên bệnh dịch không nhiễm vào thân, cát lợi.

Mặc dù đã giải được phần nào mối nghi hoặc trong lòng, tuy nhiên khi về đến nhà trong lòng vẫn bất an nên cuối giờ Tý có gieo thêm một quẻ nữa bằng phần mềm gieo quẻ ngẫu nhiên do không tìm được tiền xu cổ. Gieo được quẻ Địa phong thăng biến thành Sơn thủy mông.


Lấy hào Quan quỷ làm Dụng thần. Quẻ này có đến hai Quỷ phát động, bị Nguyệt lệnh khắc thương và đều hóa thành hồi đầu khắc và hóa tuyệt cả, bởi vậy bệnh dịch tất sẽ không nhiễm vào người.

Sau quả nhiên vô sự.


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến