PHƯƠNG PHÁP ĐẶT BÀN HỌC HỢP PHONG THỦY

Việc học từ cổ đến kim đều cho đây là việc trọng của đời người, bởi chỉ có học tập mới hiểu được lý của trời đất, của vạn vật. Chỉ có học tập mới tiếp thu được kiến thức của xã hội và hoàn thiện nhân cách bản thân. Cha ông ta có câu: “Ngọc bất trác bất thành khí – Nhân bất học bất tri lý” là vì vậy.Dưới góc nhìn của thuật Phong thủy, học nghiệp tốt ngoài yếu tố di truyền, Thiên phú và môi trường sư phạm tốt ra thì địa vận của ngôi nhà, cuộc đất nơi mình ở cũng rất quan trọng, bởi đó là yếu tố trợ mệnh cho con người, giúp cuộc sống nói chung và học nghiệp nói riêng có được nhiều may mắn, thông tuệ.


Yếu quyết để giúp học nghiệp thăng tiến, dễ dàng lĩnh hội được kiến thức được truyền thụ chính là hai Sao Văn Xương và Văn Khúc. Tùy từng thời vận mà dùng cho hợp lý, nếu đắc cách thì phát khoa danh vinh hiển, nếu thất cách thì thanh danh hư hỏng do tình cảm luyến ái gây ra. Trong thời vận hiện tại thì Văn Xương đang trên đà phát triển, vì vậy học giả Phong thủy ưa dùng Văn Xương hơn Văn Khúc. Văn Xương chính là Sao Nhất Bạch trong Cửu tinh vậy.Sau khi bài bố Tinh bàn và xác định được phương vị của Văn Xương chiếu tới, học giả Phong thủy sẽ đặt bàn học tại đó hoặc hướng mặt về để đón khí Văn Xương. Phái Phong thủy Huyền Không cho rằng bàn học nhất thiết nên  đặt tại nơi Sơn tinh Nhất Bạch chiếu tới, còn hướng của bàn học cũng nên quay về nơi có Hướng tinh Nhất Bạch, như vậy là tọa cát hướng cát, người học nhất định được Văn Xương tinh trợ mệnh, sẽ dễ dàng lĩnh hội được kiến thức hơn.

Lấy ví dụ nhà tọa Càn hướng Tốn, lập trạch vào vận 8 Hạ nguyên nên có cách cục Châu bảo, diễn số Phong thủy như hình dưới.
Sơn tinh Nhất Bạch chiếu tới đông nam, Hướng tinh Nhất Bạch chiếu tới tây nam. Hai phương vị trên đều là vị trí lợi cho học nghiệp, bởi vậy đặt bàn học tại vị trí đông nam, hướng bàn học quay về tây nam, như vậy là cát tường nhất.


Ngoài ra, chúng ta cũng có thể căn cứ vào vị trí Văn Xương dựa trên Thiên can của ngày sinh và năm sinh để đặt bàn học. Phương pháp này được các học giả Phong thủy tính toán dựa trên Ngũ hành của Thực thần lâm vào đất Lâm Quan. Để xác định vị trí Văn Xương, xin mời tham khảo bảng lập thành bên dưới.


Ví dụ:
Người sinh ngày Quý sửu, năm Bính dần.

Ta lấy Thiên can Quý của ngày, tìm ra được Văn Xương tại cung Mão. Lấy Thiên can Bính của năm, tìm ra được Văn Xương tại cung Thân.
Việc tiếp theo là đặt bàn học vào hai cung trên, hoặc hướng mặt về đó cũng rất tốt.


Xét theo hai phương pháp trên ta thấy rằng Văn Xương của ngôi nhà được ấn định theo địa vận nên có sự lưu chuyển khi địa vận thay đổi, còn Văn Xương của năm sinh, ngày sinh được cố định theo tuổi của mỗi người. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, Nếu Văn Xương của tuổi trùng vào nơi Sát khí của ngôi nhà thì cũng không thể đặt bàn học vào đó được.

Những phương vị Văn Xương trên, ngoài việc nên đặt bàn học, cũng có thể dùng để đặt bàn làm việc và đặt các pháp khí Phong thủy có tính chất thúc đẩy công danh, học nghiệp.


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến