LÝ KHÍ PHONG THỦY TỐT SAO VẪN HAO TÀI?

Lưu niên Sát khí là một trong những dạng Sát ảnh hưởng rất lớn đến gia đạo. Dường như ngay tức thời, khi Thái tuế đương quyền đắc lệnh cũng là lúc Thần sát cát hung của năm sẽ phát tác. Nếu vận nhà hưng vượng mà có Cát khí lưu niên cùng chiếu tới thì nhà đó vượng càng thêm vượng, năm đó như vẽ gấm thêm hoa. Nhưng nếu có Sát khí lưu niên chiếu tới thì gia đạo sẽ có xáo trộn, tài lộc và sức khỏe hư hao, không thể coi thường được.

Dưới đây là một ví dụ nghiệm chứng, chỉ rõ tác hại của Sát khí lưu niên ảnh hưởng đến tài vận của ngôi nhà.

Tại quận Hoàng Mai - Hà Nội có một ngôi nhà được khởi tạo trong vận 8 Hạ nguyên, tọa Tuất hướng Thìn, kiêm Tân Ất 4 độ nên được cách cục Tam ban quái, Long thần sơn thủy đều đắc địa nên vượng về tài lộc và nhân đinh. Diễn số Phong thủy và sơ đồ nội thất như hình dưới:

Tại hướng có Bát bạch và Lục bạch đồng cung nên không những tài lộc tích tụ, thịnh vượng mà còn phát sinh người quý hiển. Tiếc rằng bố trí kiến trúc chưa hợp lý nên không đón được phúc khí trọn vẹn.

Cửa chính và cổng mở tại hướng đông, hấp thu suy khí Thất xích, cửa phụ phạm Không vong. Những điều trên chính là những nguy cơ tiềm tàng cho sự hao tài, bởi vậy tài lộc không ổn định.

Tọa sơn có Vượng khí chiếu tới, vốn chủ nhân đinh thịnh vượng, tiếc rằng lại đặt WC tại đó nên phá vỡ sự cát tường, ảnh hưởng đến nhân đinh, sức khỏe. Ngoài ra, gia đình này có nghề truyền thống làm bún nên đặt một gian bếp tại phương nam, hàng ngày nổi lửa làm việc tại đây nên kích động Sơn tinh suy tử Nhị hắc, bởi vậy càng ảnh hưởng đến nhân đinh nhiều hơn.

Năm Tân mão 2011 có Thái tuế và Sát tinh Ngũ hoàng đáo cung Chấn, tức tới cổng và cửa chính nên gia đạo năm đó bất an, tài vật và nhân đinh đều suy giảm.

Năm Nhâm thìn 2012 Sát tinh Ngũ hoàng chiếu tới hướng nhà, năm Giáp ngọ 2014 Sát tinh Ngũ hoàng chiếu tới tọa sơn của ngôi nhà, đều là những năm gặp hạn xấu về tài vận và sức khỏe cả.

Sau chủ nhà phản hồi, nói hành vận và sự ứng nghiệm trong gia đạo đều đúng như trên. Từ khi ở nhà này tài lộc thăng tiến và có sự tích tụ, tuy nhiên cũng dễ hao tán.
Nhân đinh cũng vậy! và đều ứng sự ly tán nhân đinh và hao hụt tài sản vào con cái, đặc biệt ứng hạn vào những năm 2011, 2012 và 2014. Sự việc cụ thể ra sao tôi không tiện nêu ra đây.

Năm Bính thân 2016, người con út của nhà này thuê một cửa hàng hướng Ngọ 185 độ để kinh doanh và có nhờ tôi qua khảo sát Phong thủy. Sau đó tôi đã có nhận định về sự hung họa tiềm tàng của nhà này, đặc biệt trong năm Đinh dậu 2017, bởi lẽ ảnh hưởng của Sát khí lưu niên chiếu tới hướng nam.

Căn cứ vào những dữ liệu vừa nêu, có thể thống kê lại sự ảnh hưởng của Thần sát lưu niên năm Đinh dậu 2017 như sau:

-      Tuế phá và Tam sát chiếu tới cửa chính và cổng của ngôi nhà.
-      Ngũ hoàng đại sát chiếu tới hướng nam, nơi đặt bếp lò làm bún của ngôi nhà.
-      Ngũ hoàng đại sát tất nhiên chiếu đến hướng cửa hàng của người con út.

Kết quả sau một thời gian kinh doanh, người con út của nhà này đã thua lỗ mất 6 tỷ.

Qua trường hợp nghiệm chứng này có thể thấy khả năng gây hại không nhỏ của Sát khí lưu niên. Học giả Phong thủy không thể coi thường vậy.


LƯỢNG THIÊN XÍCH 

Bài đăng phổ biến