QUẺ HỎI CÔNG DANH

Khoảng 22h00 ngày 5 - 12 - 2012. Khi đang nhâm nhi tách trà tại một quán trà đạo ở sau Gò Đống Đa - Hà Nội. Có người "bạn trà" muốn biết về công danh sắp tới, tôi bảo người đó gieo quẻ thì được quẻ sau:

Lấy hào quan quỷ dậu kim làm dụng thần. Kim hưu tù tại mùa đông, cũng may có nguyên thần là thê tài thìn thổ động mà sinh cho quan nên công danh sắp tới cũng tốt đẹp, như ý. Thấy tài động sinh quan nên biết rằng công danh này không phải tự nhiên mà được bổ nhiệm, mà là dùng tài chính để có được.
Thấy rằng hào thế là hỷ thần, Hào tài gia thanh long, cũng là hỷ thần, động mà sinh quan nên cầu công danh như ý. Đoán đến tháng 3 (tháng thìn) năm sau thì tốt đẹp!
Sau có người bạn ngồi cùng bàn nói rằng "trong lá số tử vi của người này cũng thể hiện năm sau công danh tốt đẹp".

Đến tháng 3 năm sau, người này vẫn chưa thấy tiến triển gì nên có ý gieo lại. Tôi nói: "không cần thiết! tháng 3 không được thì tháng 8 chắc chắn được!"

Sau quả nhiên thăng quan vào tháng dậu (tháng 8 âm lịch). Sở dĩ ứng vào tháng dậu là vì đây là tháng trực của hào quan.

LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến