KHÔNG GIAN - THỜI GIAN TRONG HỌC THUYẾT PHONG THỦY

Phong thủy học là một bộ môn nghiên cứu và dự trắc có tính quy luật dựa trên yếu tố không gian và thời gian. Vì vậy nếu chỉ chú trọng vào không gian sống, về bố cục nội thất, ngoại thất không thôi thì chưa đủ, cho nên cần phải tính đến yếu tố thời gian để định được thời kỳ thịnh - suy của trạch vận.

Về lý thuyết, thời gian được sinh ra từ sự vận động của vũ trụ, là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của sự vật, sự kiện và khoảng kéo dài của chúng. Cho nên học thuyết Phong thủy rất coi trọng yếu tố thời gian khi xét đoán trạch vận của một ngôi nhà. Thời kỳ nào thịnh, thời kỳ nào suy, tất cả phải dựa vào bố cục không gian của ngôi nhà đó kết hợp với thời gian thì mới rõ được.

Vậy Phong thủy học kết hợp hai yếu tố Không gian - Thời gian bằng cách nào? Để giải quyết vấn đề Không gian, Phong thủy học chia vòng tròn không gian 360 độ thành 8 hướng, mỗi hướng 45 độ, gồm: Đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc. Trong tám hướng đó, mỗi hướng lại chia thành 3 cung, mỗi cung 15 độ, gồm:

- Hướng đông có cung Giáp, Mão, Ất

- Hướng đông nam có cung Thìn, Tốn, Tị

- Hướng nam có cung Bính, Ngọ, Đinh

- Hướng tây nam có cung Mùi, Khôn, Thân

- Hướng tây có cung Canh, Dậu, Tân

- Hướng tây bắc có cung Tuất, Càn, Hợi

- Hướng bắc có cung Nhâm, Tý, Quý

Thậm chí các cung này còn được chia nhỏ thành 5 độ, 3 độ để chi tiết hóa không gian.

Về yếu tố thời gian, Phong thủy học chia thời gian thành từng "Nguyên" và "Vận". Có 3 Nguyên, mỗi Nguyên gồm 60 năm, được chia thành 9 vận, mỗi vận 20 năm. Dựa trên công thức tính toán, chúng ta có được bảng liệt kê Tam nguyên Cửu vận như sau:

Theo biểu liệt kê trên cho thấy, chúng ta đang sống trong thời kỳ vận 8 của Hạ nguyên, bắt đầu từ năm Giáp Thân 2004. Đến năm Giáp Thìn 2024 sẽ hết vận 8 và bước vào thời kỳ của vận 9 cai quản. Nếu nhà nào xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2023 thì đều thuộc vận 8 cả, và tất nhiên sẽ lấy trạng thái thời gian trên để tính toán sự hưng suy.

Lấy ví dụ một ngôi nhà có hướng 180 độ, thuộc cung Ngọ, hướng nam, xây dựng năm 2015.

Như vậy, hướng nhà thuộc cung Ngọ 180 độ là sự cụ thể hóa của không gian, xây dựng năm 2015, thuộc vận 8 là sự cụ thể hóa của trạng thái thời gian. Có được hai dữ liệu trên mới có thể dùng kiến thức Phong thủy để luận đoán sự hưng suy cũng như tìm những phương vị có trường khí tốt chiếu đến để kích hoạt và hóa giải những phương vị có trường khí xấu.

Việc lấy không gian và thời gian làm căn cứ lý luận được phái Phong thủy Huyền Không vận dụng rất thành công. Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng, là nét đặc trưng riêng của trường phái này. Theo lý thuyết, bất kể một ngôi nhà nào cũng có thời gian thịnh và thời gian suy. Không có gì là tốt mãi mãi hoặc xấu mãi mãi, như vậy mới phù hợp với sự biến thiên của tạo hóa, cho nên yếu tố thời gian dùng để đo lường, tính toán thời kỳ vượng suy, giúp con người lựa chọn được thời kỳ hưng thịnh để mở mang sự nghiệp, thời kỳ suy thoái để thâu tàng. Câu "Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong" của người xưa cũng từ ý này mà ra.

LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến