QUẺ HỎI TÀI CHÍNH

Ngày 4-12-2012, khi đang xem Phong thủy cho một cửa hàng tại Phố Huế, một người bạn của chủ cửa hàng đó có nhờ xem tài chính sắp tới ra sao, gieo được quẻ:


Lấy Hào thê tài  ngọ hỏa làm dụng thần. Hào tài trì thế, bị nhật nguyệt khắc nên hưu tù vô khí, lâm huyền vũ thì hiện tại đang rất bế tắc về tài chính, e rằng có sự tranh giành, cướp đoạt mà gây ra, không những tài chính khó khăn mà bản thân cũng không được yên ổn.

Quả nhiên người này nói rằng tài chính hiện tại rất bế tắc, phải vay mượn nhiều, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Căn cứ quẻ này, tôi đoán người này sắp tới tất sẽ không thiếu thốn tiền bạc, vì thê tài trì thế, ngọ hỏa cũng chính là lộc thần của ngày kỷ. Đến tháng giêng năm tị và năm ngọ tài chính sẽ khởi sắc. Sở dĩ đoán tháng giêng năm tị vì dụng thần hưu tù, gặp thời trường sinh sẽ tốt đẹp, tháng giêng lại là đất trường sinh của ngọ hỏa. Năm tị xung mất kị thần hợi thủy, ngọ hỏa không bị khắc nữa nên tài chính thuận lợi. Năm ngọ là năm trực của thê tài nên cũng là năm thuận lợi cho tài chính.


LƯỢNG THIÊN XÍCH

Bài đăng phổ biến